ПОЛИМЕРИ

ПОЛИПРОПИЛЕН (PP)

· Хомополимер

· Кополимер

ПОЛИЕТИЛЕН (PE)

• Полиетилен ниска плътност (ПЕВН)

• Полиетилен висока плътност (ПЕНН)

ТЕХНИЧЕСКИ ПОЛИМЕРИ

АКРИЛОНИТРИЛ БУТАДИЕН СТИРОЛ (ABS)

  • Натурален

  • Оцветен

ПОЛИАМИД (PA)

  • Натурален6; 6,6

  • Стъклонапълнен

  • Оцветен